top of page

תקנון ותנאי שימוש

דברים שכדאי שתדעו

הגדרות

 1. המוכר – עוסק מורשה קופיגורה ייעוץ, פיתוח והדרכה (להלן: "קונפיגורה", "המוכר")

 2. האתר – אתר האינטרנט של החברה שכתובתו: https://sites.google.com/configura.co.il/digibiz.

 3. האפליקציה – אפליקצית כרטיס ביקור דיגיטלי.

 4. הקונה - אדם או ארגון אשר רוכש רשיון לשימוש בכרטיס.

 5. הלקוח – אדם או ארגון אשר רוכש רשיון לשימוש בכרטיס.

 6. יום ביצוע ההזמנה – היום בו אישרה חברת האשראי את העסקה שביצע הלקוח.

 7. ימי עסקים הינם ימי חול, ראשון עד חמישי, ואינם כוללים שישי, שבת, ערבי חג וחול המועד.

 8. שעות העבודה של "קונפיגורה" לטובת שירות לקוחות ומענה לשאלות הקשורות לרכישה וקבלת הלינק לכרטיס הדיג'יביז הנרכש הן :

  1. ימים א-ה בשעות 9:00-18:00

 9. הנוסחים בתקנון זה אמנם מופיעים בלשון זכר אך מיועדים לשני המינים.

 

כללי

 1. האתר משמש כפלטפורמה לרכישת אפליקציית DIGIBIZ והיא בבעלות המוכר ומנוהלת על ידיו. DIGIBIZ הינו אפליקציית ווב לכרטיסי ביקור דיגיטלים הנבנתה על פלטפורמת גלייד (https://www.glideapps.com/). האפליקצייה נבנתה על ידי קונפיגורה ומשווקת על ידה תחת המותג DIGIBIZ.

 2. לכל שאלה ו/או הבהרה ו/או בירור ו/או עדכון ניתן לפנות ישירות לשירות הלקוחות של החברה בכתובת המייל info@configura.co.il או בטלפון שמספרו 054-7007027.

 3. יש לקרוא תקנון זה בקפידה שכן תקנון זה יהווה הסכם מחייב בין הלקוח לבין המוכר.

 4. המוכר שומר לעצמו את הזכות לשנות את התקנון מפעם לפעם על פי שיקול דעתו הבלעדי וזאת ללא צורך במתן התראה ו/או הודעה מוקדמת.

 5. כל המחירים נקובים בשקלים חדשים מחירי המוצרים כוללים מע״מ על פי הדין.

 6. רישומי המחשב של המוכר בדבר הפעולות המתבצעות דרך האתר יהוו ראיה לכאורה לנכונות הפעולות.

 7. המוכר עושה ככל יכולתו לוודא שהמידע המוצג באתר יהיה המידע השלם והמדויק ביותר אך יובהר, כי עלולים להופיע בו, בתום לב, אי דיוקים או שגיאות והמוכר לא יישא באחריות כל שהיא הנובעת מהן או קשורה אליהן.

 8. המוכר רשאי לעדכן את מחירי המוצרים באתר מעת לעת ובלא צורך בהודעה מוקדמת. המחיר התקף ביחס להזמנה שבוצעה הוא המחיר שהתפרסם בעת השלמת את תהליך ההזמנה (הכולל את מסירת פרטי כרטיס אשראי). אם עודכנו המחירים לפני שהושלם תהליך ההזמנה, יחויב הלקוח לפי המחירים המעודכנים.

 9. המוכר רשאי להציע מבצעים, הטבות והנחות באתר או בכל אמצעי תקשורת אחר – לרבות טלפון, דואר אלקטרוני או הודעת טקסט (בהתאם ובכפוף להוראות חוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמב – 1982). המוכר רשאי בכל עת להפסיק מבצעים, הטבות והנחות אלה, להחליפם או לשנותם, בלא צורך לתת כל הודעה מוקדמת על כך. המוכר יפרסם באתר מידע אודות אופן שינוי המבצע.

 10. תנאי השימוש באתר חלים על השימוש באתר ובשירותים הכלולים בו באמצעות כל מחשב או מכשיר תקשורת אחר (כדוגמת טלפון סלולרי, מחשבי כף יד למיניהם וכיו״ב). כמו כן הם חלים על השימוש באתר בין אם באמצעות רשת האינטרנט, ובין אם באמצעות כל רשת או אמצעי תקשורת אחרים.

 11. בעת הרשמה לאתר, מוצעת אפשרות הרשמה לדיוורים הרשמיים של האתר. באם הלקוח מעוניין להסיר את עצמו מן הדיוור לאחר שנרשם, הוא יכול לעשות זאת בקלות דרך הלינק בתחתית הדיוור שהתקבל. יש לציין כי ישנן רשימות דיוור נפרדות, האחת כללית הנשלחת לגבי חידושים באתר והשנייה כוללת עדכונים אישיים ללקוח – על הלקוח לשים לב כי הסיר את עצמו מהרשימה המבוקשת, ובמקרה שאינו מעוניין לקבל עוד דיוורים – באחריות להסיר את עצמו מן הרשימות השונות.

 12. המוכר עושה את מירב המאמצים לוודא שהאפליקציה תעבוד ללא שום בעיות ותקלות אך כמו בכל מערכת מבוססת תוכנה המחוברת לרשת האינטרנט יתכנו מפעם לפעם תקלות המוכר מתחייב לעשות ככל העולה בידו לתקן את הבעיות שנמצאו בזמן סביר ומהיר ככל הניתן. במקרה זה ללקוח לא תהיה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד המוכר ו/או מי מטעמו בקשר עם תקלות שתוקנו בזמן סביר.

 13. המוכר עושה את מירב המאמצים לוודא שהאפליקציה תעבוד ללא שום בעיות ותקלות אך כמו בכל מערכת מבוססת תוכנה המחוברת לרשת האינטרנט יתכנו מפעם לפעם. חלק מן התקלות נובעות מהפלטפורמה עצמה שבו נבנתה האפליקציה (https://www.glideapps.com/), המוכר מתחייב לעשות ככל העולה בידו ללפנות לחברת הפלטפורמה ולדחוק בהם לבצע את התיקונים בזמן  סביר ומהיר ככל הניתן, חלק מהתקלות נובעות מרשת האינטרנט ואינן תלויות ו/או בשליטתו של המוכר. במקרה זה ללקוח לא תהיה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד המוכר ו/או מי מטעמו בקשר עם תקלות שתוקנו בזמן סביר.

ביטול עסקה ומדיניות החזרת מוצרים

 1. לקוח אשר רכש את האפליקציה ולא עשה בה שימוש יהיה זכאי להחזר על פי חוק הגנת הצרכן, תשמ"א-1981.

 2. הודעת ביטול עסקה תעשה באמצעות משלוח הודעת ביטול למוכר בכל אחת מהדרכים הבאות: (א) באמצעות דואל לכתובת info@configura.co.il; (ב) בעל פה- באמצעות פניה טלפונית לשירות הלקוחות של החברה בטלפון 054-7007027.

 3. מבלי לגרוע מהוראות סעיף 2 לפרק כלל לעיל, בביטול עסקה עקב פגם או אי התאמה של האפליקציה, או עקב אי אספקה במועד שנקבע בעסקה, או עקב כל הפרה אחרת של תנאי העסקה, יחזיר המוכר בתוך 14 ימים מיום קבלת הודעת הביטול, את אותו חלק ממחיר העסקה ששולם, יבטל את החיוב בשל העסקה, ימסור עותק מהודעת ביטול החיוב ולא יגבה מהלקוח סכום כלשהו. תישלל מהלקוח זכות השימוש באפליקציה ו/או כל כלי אחר הקשור לעסקה.

 4. על הלקוח לברר תוך זמן סביר את תקינות האפליקציה. על הלקוח להודיע למוכר באופן מידי עם גילוי הפגם או אי ההתאמה באפליקציה.

 5. במקרים בהם ביטל הלקוח את ההזמנה שלא עקב פגם או אי התאמה או אי אספקה של המוצר במסגרת 14 הימים מיום קבלת הקופסה או מיום קבלת אישור ביצוע העסקה בכתב המכיל את עיקרי תנאי העסקה כנדרש על פי חוק, לפי המאוחר מבניהם, יהא המוכר רשאי לגבות מהלקוח דמי ביטול בשיעור של 5% ממחיר האפליקציה ו/או ערך העסקה כולה  או 100 ש״ח, לפי הנמוך מביניהם, וזאת מבלי לגרוע מיתר זכויות המוכר בהתאם להוראות החוק. 

 6. זכות הלקוח לביטול העסקה כפופה לכך שהלקוח לא עשה שימוש באפליקציה משום צורה.

 7. כדי שהמוכר יוכל לבצע החזר כספי ולבטל את העסקה, על הלקוח חלה החובה להעביר את פרטי כרטיס אשראי שלו למוכר.

 8. כל החזר כספי יועבר לכרטיס האשראי בו בוצעה ההזמנה בלבד, ובהתאם ללוחות הזמנים של חברת האשראי.

 9. לא יינתן החזר כספי בגין פריטים שלא שולמה בגינם תמורה כספית, כגון מבצעים או מתנות.

 

אחריות החברה

 1. המוכר עושה מאמצים רבים כדי לספק לך חווית שימוש איכותית ובטוחה באתר. עם זאת, האתר אינו חסין מתקלות ו/או בעיות ועשויה שלא להיות לך גישה לאתר מעת לעת.

 2. המוכר ו/או מי מטעמו לא יהיו אחראים ולא יישאו בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד, בקשר עם האתר, לרבות כל תוכן או שירות בו שיגרם למשתמש ו/או לגולש ו/או ללקוח ו/או לצד שלישי, כתוצאה משימוש באתר או רכישה באמצעות האתר שלא על פי תקנון זה – תהא עילת התביעה אשר תהא – לרבות הפסד הכנסה ו/או מניעת רווח שיגרמו מכל סיבה שהיא, שאז המוכר שומר לעצמו את הזכות לבטל את ההזמנה הספציפית.

 3. הלקוח מצהיר ומתחייבת בזאת, כי הוא אחראי באופן בלעדי ומלא לכל שימוש שהוא עושה באתר, לרבות בכל תוכן ו/או שירות בו, וכי ידוע לה שמוכר אינו אחראי, בין במישרין בין בעקיפין, לכל שימוש שהוא עושה באתר כאמור.

 4. המוכר לא יהיה אחראי לעיכובים באספקת האפליקציה כתוצאה מאירועים שאינם בשליטתו, כדוגמת תקלות, עיכובים, שביתות, אסונות טבע, תקלות במערכת המחשוב או במערכות הטלפונים שיפגעו בהשלמת תהליך הרכישה או תקלות בשירות הדואר האלקטרוני.

 5. המוכר יעשה כמיטב יכולתו לספק מוצרים איכותיים במועד המבוקש. אם הלקוח סבור כי המוצרים שרכש באמצעות האתר או השירותים לוקים בפגם כלשהו, הוא מוזמן לפנות לשירות הלקוחות בטלפון 054-7007027, והמוכר יטפל בפנייה מוקדם ככל שניתן. במקרה בו יוחלט על זיכוי מכל סיבה שהיא גובה הזיכוי למוצר לא יעלה על המחיר ששולם עבור המוצר אך בהתאם לנסיבות יכול להיות נמוך ממחירו. וזהו גובה האחריות. למען הסר ספק, הזיכוי הוא לפי מוצר כך שאם זוכו מספר מוצרים הזיכוי לכל אחד מהם לא יעלה על המחיר ששולם עבורו אך יכול להיות נמוך ממנו.

 6. האפליקציה נבנתה בפלטפורמה שנקראת גלייד (https://www.glideapps.com/) וככזו כפופה לתנאי השימוש המצויים בכתובת הבאה: https://www.glideapps.com/legal.

 7. התוכן אשר מועלה על ידי הלקוח שייך במלואו ללקוח ולקונפיגורה אין שום תביעה לבעלות חלקית או מלאה על המידע הקיים באפליקציה וכן אינה נושאת בשום אחריות פלילית, אזרחית או אחרת לתוכן. אפליקציית DIGIBIZ הינה פלטפורמה להצגת המידע בלבד.

 8. תקלות הקשורות לבניית האפליקציה יטופלו במהירות האפשרית ופניות ניתן לשלוח לכתובת המייל הבאה: info@configura.co.il או בטלפון: 054-7007027

 9. תקלות הקשורות לבעיות תוכנה בפלטפורמה יופנו לחברת גלייד ויטופלו בהתאם למהירות התגובה שלהם.

 

זכויות יוצרים

 1. כל זכויות הקניין הרוחני, לרבות זכויות היוצרים, השיטות והסודות המסחריים, הנם רכושו של המוכר בלבד.

 2. אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, למכור, לשווק ולתרגם מידע כלשהו מהאתר, לרבות סימני מסחר, תמונות וטקסטים, בלא קבלת רשותו של המוכר מראש ובכתב.

 3. אין להשתמש בנתונים כלשהם המתפרסמים לצורך הצגתם באתר או בשירות אחר כלשהו, בלא לקבל את הסכמתו של המוכר מראש ובכתב ובכפוף לתנאי אותה הסכמה (אם תינתן).

 4. השם ‘DIGIBIZ’ וכן שם המתחם (domain name) של האתר, סימני המסחר (בין אם נרשמו ובין אם לא) הם כולם רכושו של המוכר בלבד. אין לעשות בהם שימוש בלא קבלת הסכמתו בכתב ומראש.

 5. ככל שיש סימני מסחר (לרבות תמונות, שרטוטים וכדומה) שנמסרו לפרסום על ידי החברות המציעות מוצרים ושירותים למכירה באתר, כי אז סימני המסחר הנם רכושן של אותן חברות ואין להשתמש בהם ללא הסכמתן.

 6. כל התוכן המילולי, אייקונים (ICONS) כל מידע ו/או תצוגה המופיעים באתר, לרבות גרפיקה, עיצוב, הצגה מילולית, סימני מסחר, סימני לוגו לרבות עריכתם והצגתם באתר, הנם . בבעלותו הבלעדית של המוכר.

 7. יש להשתמש בשירותי האתר למטרות חוקיות בלבד.

 8. אין להעתיק ולהשתמש, או לאפשר לאחרים להשתמש, בכל דרך אחרת בתכנים מתוך האתר, לרבות באתרי אינטרנט אחרים, בפרסומים אלקטרוניים, בפרסומי דפוס וכיו’ב, לכל מטרה אחרת.

 9. אין להפעיל או לאפשר להפעיל כל יישום מחשב או כל אמצעי אחר, לרבות תוכנות מסוג Crawlers, Robots וכדומה, לשם חיפוש, סריקה, העתקה או אחזור אוטומטי של תכנים מתוך האתר. בכלל זה, אין ליצור ואין להשתמש באמצעים כאמור לשם יצירת לקט, אוסף או מאגר שיכילו תכנים מהאתר.

 

מדיניות פרטיות, מאגר מידע ודיוור ישיר

 1. הפרטים האישיים שיימסרו על ידי הלקוח (להלן בסעיף זה: הנרשם) במסגרת מילוי טופס ההרשמה יהיו כפופים למדיניות הפרטיות של המוכר:

 2. המוכר לא ימסור את פרטיי הנרשם, אלא בכל אחד מהמקרים המפורטים להלן: (א) אם ידרש לעשות כן על פי צו שיפוטי או לפי דין; (ב) אם יקבל התראה לנקיטה בהליכים משפטיים נגדו בגין פעולות שבוצעו על ידי הנרשם ובכל מחלוקת, טענה, תביעה, דרישה או הליכים משפטיים, אם יהיו, בין הנרשם לבין חברה; (ג) אם יארגן המוכר את פעילותו במסגרת גוף אחר- וכן במקרה שיתמזג עם גוף אחר או ימזג את פעילותו עם פעילותו של גוף אחר – המוכר יהיה זכאי להעביר לגוף האחר הנל את פרטי הנרשם ובלבד שהגוף האחר יקבל על עצמו את הוראות מדיניות פרטיות זו; (ד) אם תועלה טענה או יתעורר אצל המוכר החשד כי ביצע הנרשם מעשה ו/או מחדל הפוגעים ו/או העלולים לפגוע במוכר ו/או במי מטעמו ו/או בצדדים שלישיים כלשהם; (ה) אם תועלה טענה או יתעורר אצל המוכר חשד כי הנרשם ביצע שימוש לצורך ביצוע מעשה בלתי חוקי ו/או כדי לאפשר, להקל, לסייע ו/או לעודד את ביצועו של מעשה כזה; (ו) אם תועלה טענה או יתעורר אצל המוכר החשד כי הפר הנרשם איזה מתנאי התקנון ו/או כל הסכם עם מוכר ו/או עם מי מטעמו; (ז) אם וככל שהדבר יידרש לצורך פעילות המוכר, כגון העברת פרטים לעובדים, לקבלני משנה ולגופים אחרים השותפים או המעורבים בהפעלת הפעילות השיווקית של החברה. לנרשמים לא תהיה טענה או דרישה כלפי המוכר בקשר למסירת פרטיהם כאמור והם מוותרים בזאת על כל טענה ו/או תביעה כאמור.

 3. מילוי טופס ההרשמה מהווה הסכמה של הנרשם לכך שפרטיו וכל נתון שיופק על סמך ניתוח פרטים אלה וכל מידע אודותיו שהגיע ו/או יגיע לידיעת המוכר, יוחזקו במאגר מידע אחד או יותר של המוכר או מי מטעמו, וכי ייעשה במידע זה שימוש בהתאם למטרות הבאות: (א) למטרות שיווק, פרסום, קידום מכירות ומכירות ולמטרת פניה לנרשם בכל דרך לרבות בדרך של דיוור ישיר בכל אמצעי תקשורת שימצא לנכון (לרבות בכתב, בדפוס, בטלפון, הודעת טקסט, בפקסימיליה, בדרך ממוחשבת או באמצעי אחר); (ב) לצרכי עידוד נאמנות, ניתוח ומחקר סטטיסטי, עריכת סקרים וכל שימוש מקוון אחר בקשר לנושא שיווקי; (ג) לצרכים פנימיים, כגון צרכי תחקור תלונות ו/או ביקורות; וכן (ד) לצרכי דיוור חומר שיווקי ופרסומי, לרבות באמצעות עוגייה (cookies). שימוש כאמור בפרטי הנרשם לא ייחשב כפגיעה בפרטיות. עוד מוסכם שמידע כאמור יחשב לקניינו של המוכר והנרשם מוותר בזאת על כל טענה בגין שימוש ו/או בעלות במידע כאמור, לרבות ויתור על כל טענה על פי חוק הגנת הפרטיות, תשמא 1981. המוכר לא ייחשב כמפר התחייבות לפרטיות או פוגע בפרטיות משתמש בשל כל מידע, כהגדרתו בחוק המחשבים תשנה – 1995, שיהיה בו כדי לזהות משתמש או להתחקות אחריו על ידי אחר, ואשר נובע מהשימוש באמצעי תקשורת אלקטרוניים ככלל ותקשורת מחשבים בפרט.

 4. הנרשם מאשר שידוע לו שלא חלה עליו חובה חוקית למסור את פרטיו וכי מסירת המידע הנל נעשית מרצונו החופשי ובהסכמתו. הנרשם מסכים בזאת באופן מפורש לשימוש האמור לעיל בפרטים שמילא ומאשר כי השימוש בהם לא ייחשב כפגיעה בפרטיות ולא יזכה אותו בכל סעד ו/או פיצוי כלשהו.

 5. נרשמים שמבקשים שלא לקבל פניות באמצעות דיוור ישיר יודיעו על כך בכתב באתר האינטרנט של החברה https://www.configura.co.il  או באמצעות מנגנון ההסרה שיימצא בכל דיוור ובמקרה זה החברה תפעל בהתאם להוראה שנמסרו לה. למען הסר ספק, המוכר יהיה עדיין רשאי לעשות שימוש בפרטי הנרשמים לצורך המטרות המפורטות בסעיף 3 לעיל, בכפוף לשמירה על פרטיותם של הנרשמים ובהתאם לדין החל.

 

שמירה על סודיות

 1. המוכר אינו אוגר מספרי כרטיסי אשראי במחשביו.

 2. המוכר משתמש בתקני האבטחה הגבוהים ביותר על מנת לשמור ככל האפשר על סודיות המידע ופרטיות לקוחותיו. המוכר משתמש בחברת משולם, חברת סליקת כרטיסי אשראי ואבטחה לצורך בדיקת ואבטחת המידע. משולם עומדת בתקנים קפדניים של סטנדרטים ונהלי אבטחת מידע לפי דרישת חברות האשראי תקן PCI Level 1.

 3. סליקת האשראי עצמו גם אם נראה כי מתבצעת באתר (שימוש ב-iframe, חלון למערכת הסליקה של משולם) אין כך הדבר והסליקה מתבצעת בעמוד מאובטח באתר של חברת משולם המשמת כסולק ויצרן החשבוניות.

 4. במקרים שאינם בשליטה ו/או נובעים מכוח עליון, המוכר לא ישא באחריות לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר שייגרם ללקוח או למי מטעמו, אם מידע יאבד או יגיע לגורם עוין ו/או יעשה בו שימוש שלא בהרשאה.

 5. המוכר מתחייב לא לעשות שימוש בפרטי הלקוחות הרשומים באתר אלא לצרכי תפעול האתר בלבד, ועל מנת לאפשר את ביצוע ההזמנה והעברת אינפורמציה ללקוח.

 6. המוכר עושה מאמץ לספק ללקוח שירות תקין ובאיכות גבוהה. יחד עם זאת, המוכר אינו מתחייב שהשירות באתר לא יופרע, יינתן כסדרו או בלא הפסקות, יתקיים בבטחה וללא טעויות, ויהיה חסין מפני גישה בלתי-מורשית למחשבי הנהלת האתר, נזקים, קלקולים, תקלות או כשלים – לרבות תקלות בחומרה, בתוכנה או בקווי התקשורת לאתר – אצל המוכר או אצל מי מספקיו.

 7. המוכר לא ישא בכל אחריות ביחס להודעות שיתקבלו או שיישלחו באמצעות האתר (לרבות הודעות שישלחו ללקוחות ע״י משתמשים אחרים באמצעות שירותי האתר), תוכנן של הודעות כאלה או כל קובץ מחשב שיצורף להן, פעולתו של כל קובץ כאמור, השפעתו על מחשב המשתמש וכל נזק, אובדן, אי נוחות, עגמת נפש וכיו״ב, תוצאות, ישירות או עקיפות, שייגרמו למשתמשת או לכל צד שלישי בשל הודעות שיתקבלו באמצעות שירותי האתר או יישלחו באמצעותו.

 

פרטים ביחס לאפליקציה

 1. אפשרויות הרכישה השונות העומדות ללקוחות:

 2. גרסה חינמית ללא עלות של אפליקציה מצומצמת - גרסה זו לא זכאית לתמיכה ואחריות - כרגע אפשרות זו לא זמינה אך יתכן ותחזור בעתיד.

 3. רכישת רשיון אחד לאפליקציה ולמערכת הניהול של הכרטיס לשנה בתשלום אחד - 299 ₪. זהו מחיר המחירון והמוכר שומר לעצמו את הזכו לשנות את המחירים ולהציע מבצעים והנחות בלי התראה מראש.

 4. רכישת רשיון אחד לאפליקציה ולמערכת הניהול של הכרטיס במנוי חודשי מתחדש - 39.9 ₪. זהו מחיר המחירון והמוכר שומר לעצמו את הזכו לשנות את המחירים ולהציע מבצעים והנחות בלי התראה מראש.

 5. תמיכה ואחריות - הגרסה המורחבת זכאית לתמיכה בשעות המצויינות בתקנון ואחריות לתקינות המוצר למשך שנה.

 6. הלקוח רשאי לבחור צבעים ותבניות בהתאם לאפשרויות הקיימות בטופס מילוי הפרטים. המוכר שומר לעצמו את הזכות לשנות את הצבעים והתבניות מפעם לפעם ללא התראה מראש, שינויים אלו יפורטו באתר. 

 7. למען הסר ספק, המוכר מספק רשיון אחד בלבד לפי השימושים הנ"ל.

 8. ניתן להיכנס למערכת הניהול על ידי מילוי הטופס באתר או מילוי הפרטים ישירות במערכת הניהול על ידי הזדהות בכתובת מייל. לאחר כניסה למערכת הניהול יוכל הלקוח למלא את פרטיו, .לעצב את כרטיס הביקור ולראות תצוגה מקדימה לפני רכישה

 9. .לאחר השלמת התשלום יקבל הלקוח חשבונית במייל אלקטרוני 

 10.  לאחר השלמת הרכישה ובטווח של שעות בודדות (כל עוד בוצעה הרכישה בשעות העבודה של החברה המפורטים בתקנון זה בסעיף 8 תחת פסקת "הגדרות" בראש התקנון) יופיע במערכת הניהול של דיג'יביז הלינק לכרטיס הביקור של הלקוח אשר ניתן לשיתוף עם אחרים.

 11. דרך מערכת הניהול יוכל הלקוח לשלוח את כרטיס הביקור שלו בהודעת טקסט או וורטסאפ לכל מספר שירצה בצירוף הודעה אישית ולינק לכרטיס. את הכרטיס הדיג'יביז ניתן לשתף גם מתוך הכרטיס עצמו ישירות - שיתוף זה הינו של קישור (לינק) כרטיס הביקור בלבד ללא הודעה.

 

רישום וביצוע הזמנות דרך האתר

 1. רכישת האפליקציה (הן ברכישה שנתית והן ברכישה מתמשכת של מנוי) יתבצע על ידי הלקוח באמצעות מילוי טופס הזמנה המופיע באתר. יובהר כי מילוי כל הפרטים מהווה תנאי מוקדם לביצוע ההזמנה.

 2. המוכר לא יעשה בפרטי הלקוח כל שימוש, אלא בהתאם למדיניות הפרטיות של האתר המהווה חלק בלתי נפרד מתקנון זה.

 3. על מנת להבטיח את ביצוע ההזמנה ביעילות וללא תקלות, יש להקפיד על מסירת כל הפרטים הנדרשים באתר במדויק. אם בעת ביצוע ההזמנה יימסרו פרטים שגויים, המוכר לא יוכל להבטיח שהמוצרים יגיעו ליעדם. יש להקפיד למלא פרטים מדויקים ועדכניים.

 4. עם ביצוע ההזמנה ע״י הלקוח יבצע המוכר בדיקה של פרטי כרטיס האשראי, ועם אישור ההזמנה ע״י חברות האשראי, תישלח הודעה על כך ללקוח לכתובת הדואר האלקטרוני שמסרה שהעסקה אכן אושרה. חשבונית/קבלה תשלח במייל.

 5. פרטי ההזמנה כפי שהזין הלקוח בטופס ההזמנה ורישום העסקה במחשבי החברה יהוו ראייה חלוטה וסופית לנכונות פרטי הלקוח.

 6. יודגש כי המוכר יהיה זכאי שלא לאשר הזמנה של לקוח מכל סיבה שהיא ולפי שיקול דעתו הבלעדי בכל אחד במקרים בהם:

 7. א – אם בעת ההרשמה באתר נמסרו במתכוון פרטים שגויים. מובהר בזאת, כי הזנת פרטים כוזבים הנה עבירה פלילית וכי המוכר יהיה זכאי לנקוט בכל האמצעים העומדים לרשותו על פי כל דין נגד לקוח אשר יגיש פרטים כוזבים כאמור, לרבות פנייה לערכאות בגין נזקים שנגרמו או שעלולים להיגרם לאתר, למוכר ו/או למי מטעמו.

 8. ב- אם יהא חשד ממשי לכך שבוצעו מעשה או מחדל, הפוגעים או עלולים לפגוע באתר או במוכר, או בצדדים שלישיים כלשהם, לרבות לקוחותיו, עובדיו וספקיו של המוכר.

 9. ג – אם יהא חשד ממשי לכך ששירותי האתר שימשו לביצוע מעשה הנחזה כבלתי חוקי על-פי דיני מדינת ישראל או כדי לאפשר, להקל, לסייע או לעודד ביצועו של מעשה כזה.

 10. ד – אם יהא חשד ממשי לכך שהופרו תנאי תקנון זה, תנאיו של אחד מהמסמכים המחייבים או תנאיו של כל שירות מקוון אחר שיוצע באתר.

 11. ה – אם ישנו חוב כספים למוכר והחוב לא נפרע, למרות שחלף המועד לתשלומו.

 12. ו – אם כרטיס האשראי שברשות הלקוח נחסם או הוגבל לשימוש בדרך כלשהי.

 13. ז – אם חלה טעות בתיאור המוצרים, שירותים, תנאי השירותים/תנאי ההזמנה, תנאי המכירה ו/או פרטי הרכישה.

 14. ח -במקרה של כוח עליון, פעולות מלחמה, איבה, טרור, המונעים לדעת המוכר את המשך המכירה, ביצועה, השתתפות בה ו/או מימוש ההזמנה.

 15. ט – אירעה תקלה טכנית ו/או תקלה באמצעי התקשורת אשר מנעה או הייתה עלולה למנוע את ביצוע ההזמנה.

 16. לאחר שנמסרו הפרטים, המסמכים המחייבים אושרו וניתנה הסכמת הלקוח לתנאי השימוש ומדיניות הפרטיות, המוכר רשאי, אך לא חייב, להציג או לשלוח ללקוח עדכונים באמצעות חשבונו באתר או באמצעות הדואר האלקטרוני. בכלל זה עדכוני תוכן, מידע על שירותיו ומוצריו, כמו גם שירותים ומוצרים של אחרים, מבצעים, חידושים באתר, כמשמעות הדברים בסעיף 30א לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ״ב – 1982.

 17. לאחר שהוזנו פרטי התשלום בדף התשלום, יישלח אישור באמצעות הדואר האלקטרוני על קליטת פרטי ההזמנה.

bottom of page